Uczniowie klasy 8a na obchodach 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej

12 września 2019 r. odbyły się w naszym mieście obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział kombatanci, władze Parczewa, młodzież z parczewskich szkół oraz mieszkańcy naszej miejscowości. O godz. 11.00 nastąpiło złożenie kwiatów w miejscach pamięci narodowej w Parczewie, natomiast o godz. 12.00 odbyła się akademia  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Odczytano okolicznościowe referaty oraz przedstawiono montaż słowno- muzyczny w wykonaniu chóru „TEN TON” i uczniów I LO w Parczewie. Był też czas na wspomnienia wydarzeń z okresu II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział uczniowie klasy 8a z opiekunami: p. Jolantą Howorus i p. Beatą Lipińską.


Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka

31 maja 2019 r. odbyło się integracyjne spotkanie dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z okazji Dnia Dziecka. Po wspaniałym występie tanecznym grupy 0b nadszedł czas na poczęstunek oraz radosne zabawy i spacer. Dzieci otrzymały upominki z okazji swojego święta. Uroczystość została zorganizowana przez nauczycieli kształcenia specjalnego.


Informacja dla uczniów, rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie informuje, że w piątek 26.04.2019 r. wszystkie zajęcia odbędą się zgodnie z planem szkolnym. 


Informacja Egzamin ósmoklasisty

Dyrektor szkoły informuje, że egzaminy ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem.

  1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
  2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
  3. język angielski – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Jednocześnie prosimy aby uczniowie zgłaszali się na egzamin z każdego przedmiotu o godz. 8:30.

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu legitymację szkolną, długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 


OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie

Z przeprowadzonego referendum strajkowego w naszej szkole wynika, że 92% pracowników szkoły opowiedziało się za udziałem w czynnym strajku, który miałby się rozpocząć 8 kwietnia 2019 r.

Mając na uwadze wyniki referendum Dyrekcja Szkoły informuje, iż od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania:

  • nie odbędą się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w klasach I – VIII oraz w oddziałach przedszkolnych,
  • wstrzymane zostają posiłki szkolne, a pobrane opłaty zostaną zaksięgowane na poczet przyszłych posiłków.

Przypominamy, iż egzamin ósmoklasisty przypadający w dniach 15 – 17. 04.2019 r. jest terminem ustalonym w szkole jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas I – VII oraz dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

W zależności od możliwości, którymi dysponuje szkoła będziemy się starać zapewnić opiekę najmłodszym dzieciom w ramach prowadzonej świetlicy.

Ponieważ nie można przewidzieć, czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to na bieżąco będziemy Państwa informować o podejmowanych decyzjach. Prosimy o śledzenie wiadomości na stronie internetowej szkoły sp2.parczew.com oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły pod nr 83 355 12 41.

Informacja-dla-rodziców-o-przysługującym-prawie-do-sprawowania-opieki-nad-dzieckiem


OGŁOSZENIE

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie informuje,
że trwają zapisy na rok szkolny 2019/2020 do:
 klas pierwszych.

 Zapisy i przyjmowanie zgłoszeń i wniosków:

 w dn. 01-30.04.2019 r.

w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1500

 Druki zgłoszeń i wniosków do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.  

Informacje pod numerem telefonu: (83) 355-12- 41

Zgłoszenie_kl_1_SP_2_2019_20

Wniosek_kl_1_SP_2_2019_20


Dyżury konsultacyjne dla uczniów i rodziców

W celu umożliwienia uczniom i rodzicom częstszych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami, zamiast dotychczasowych konsultacji raz w miesiącu wprowadza się od 01.03.2019 r. co tygodniowe dyżury konsultacyjne nauczycieli. Każdy nauczyciel będzie dostępny we wskazanym przez siebie dniu tygodnia przez ok. 20 minut wg. przedstawionego harmonogramu.

Harmonogram został zamieszczony w zakładce „Rodzice„.


I Międzyszkolny Konkurs Języków Obcych w Jabłoniu

28 lutego 2019 roku, 15 reprezentantów  uczniów klas ósmych, Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie wzięło udział w I Międzyszkolnym Konkursie Języków Obcych, który odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu. W językowych zmaganiach wzięło udział 97 uczniów z wielu miejscowości. Rywalizacja odbywała się w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Uczniowie naszej szkoły rozwiązywali arkusze z zadaniami z języka angielskiego oraz języka niemieckiego. Wiedza olimpijczyków była na dość wysokim poziomie, dlatego zwycięzcy z poszczególnych grup językowych wyłonieni zostali dopiero po ustnych dogrywkach. Troje z naszych uczniów znalazło się w gronie laureatów konkursu językowego.

II miejsce w kategorii język angielski – Wiktor Niziołek kl. 8b

II miejsce w kategorii język niemiecki – Martyna Robak kl. 8a

III miejsce w kategorii język niemiecki –  Julia Szwaj kl.8a

W zakresie Doradztwa Zawodowego uczniowie wraz z opiekunem p. Danutą Klimecką zwiedzili bazę lokalową i dydaktyczną szkoły, obejrzeli sprzęt i maszyny rolnicze, zapoznali się z szeroką ofertą edukacyjną oferowaną przez Zespół Szkół w Jabłoniu. Z przyjemnością wysłuchali też występu szkolnego zespołu wokalnego. Na zakończenie, wszyscy zebrani, zaproszeni zostali na smaczny obiad.

Danuta Klimecka