26. Jesienny Konkurs Recytatorski

W szkolnych eliminacjach konkursu, które odbyły się 14.11.2022r. wzięło udział 13 uczniów. Do eliminacji gminnych zakwalifikowało się ośmiu z nich.

W eliminacjach gminnych, które miały miejsce 18.11.2022r. w PDK naszą szkołę reprezentowali:

– Adam Filipek, kl. 3a,

– Franciszek Czerkawski, kl. 4a,

– Wiktor Jakowiecki, kl. 4a,

– Gabriela Kunaszyk, kl. 4a,

– Daria Laszewska, kl. 6b,

– Bartosz Dębowczyk, kl. 7b,

– Adam Majewski, kl. 8c

– Marcelina Maor, kl. 8c

Nominację do eliminacji powiatowych, które odbyły się 22.11.2022r. w GOK w Dębowej Kłodzie otrzymało troje recytatorów z naszej szkoły: Adam Filipek, Daria Laszewska i Marcelina Maor.

W wyniku konkursowej rywalizacji podczas eliminacji powiatowych:

– Daria Laszewska z kl. 6b otrzymała nominację do eliminacji wojewódzkich w Lublinie

– Adam Filipek z kl. 3a i Marcelina Maor z kl.8c zdobyli wyróżnienia.

Gratulujemy!


KONKURS PLASTYCZNY- „Symbole Świąt Bożego Narodzenia”


REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 2  w Parczewie

2. Cele konkursu:
– zachowanie tradycji bożonarodzeniowych;
– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych;
– kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
– rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi;
– promowanie twórczości dziecięcej.

3. Tematyka konkursu

Temat pracy brzmi”Symbole Świąt Bożego Narodzenia.”

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wybranej przez siebie przestrzennej pracy – bombki bożonarodzeniowej, choinki lub szopki

4. Recenzentem merytorycznym przyniesionych prac będą organizatorzy
konkursu.

5. Kryteria oceny obejmują: walory estetyczne, kreatywność, technikę, materiały użyte do wykonania pracy, figuratywność, nowatorstwo, dekoracyjność, ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy, trwałość konstrukcji

4. Konkurs skierowany jest do: dzieci z oddziałów przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej (kl. 1-3) i klas starszych (kl. 4-8)

6. Forma pracy:
– indywidualna
– przestrzenna
– uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę
– technika prac: dowolne tworzywo i technika

7. Zgłoszone prace powinny być opisane i zawierać następujące informacje

 – imię i nazwisko dziecka
– wiek ucznia
– dane oddziału, np. „ Zero a”, „Klasa 2a”

8. Prace proszę dostarczać do sali nr 16 na parterze albo na świetlicę szkolną
9. Termin dostarczania prac konkursowych mija 12.12.2022 r.

10. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

11. Przewidziane są  nagrody za I, II, III miejsce i wyróżnienie w każdej kategorii klas:
–  klasy 0-3

– klasy 4-8

12. Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów.

Koordynatorzy konkursu: Anna Antoniuk, Dorota Jakimiak, Teresa Rymkiewicz, Martyna Pawlak


Wyniki konkursu „Ilustracja do ulubionej książki”

Wyniki konkursu bibliotecznego pt. ,,Ilustracja do ulubionej książki”.

kl. I – III                                                             kl. IV – VIII

I miejsce

 1. Lena Woźniak II b                                           1. Amelia Cieślińska VI b
 2. Mateusz Sadłowski I a

II miejsce

 1. Julia Dobrzyńska III b                                      1. Diana Bloch VIII d
 2. Nikola Mitura II b

III miejsce

 1. Szymon Danilkiewicz II b                                 1. Ernest Dębowczyk VI b
 2. Jan Puchacz I a    
 3. Szymon Śmiech III a                                         2. Joanna Borysik VI b

Wyróżnienia

Kl. I –II

 1. Julia Łucjan I b
 2. Nadia Dobosz III b
 3. Amelia Adamczyk III b
 4. Damian Czerniak II b
 5. Eliza Popławska III b
 6. Oliwia Trzmielewska III b
 7. Adam Śledź III b
 8. Laura Dorosz II b
 9. Aleksandra Melnik I a
 10. Karol Krzewski II b
 11. Szymon Łotys II b

Kl. IV – VIII

 1. Jan Meleszyk VI b
 2. Krzysztof Olko VI b

Regulamin Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Bóg się rodzi…”

          Konkurs odbędzie się: 15 grudnia 2022r. o godz. 09.00

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie.

Celem konkursu jest:

– promowanie młodych talentów,

– ukazanie kreatywności artystycznej dzieci,

– integracja środowiska szkolnego,

– podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd

  i tradycji bożonarodzeniowych,

– wytworzenie świątecznej atmosfery.

Organizatorem konkursu jest: Szkoła Podstawowa nr 2

im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie.

W konkursie mogą brać udział soliści i duety w następujących kategoriach wiekowych:

 • Dzieci młodsze – klasy 0- III
            gr. I -> soliści

          gr. II -> duety

 • Dzieci starsze – klasy IV-VIII

          gr. I -> soliści

          gr. II -> duety

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu, w terminie do 5 grudnia 2022r.

1. Uczestnicy wykonują jedną kolędę/ pastorałkę.

2. Z każdej klasy mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby.

3. Łączny czas prezentacji nie powinien przekraczać 5 min.

4. Dopuszcza się akompaniament własny lub podkład muzyczny (na pendrivie)

5. Wykonawców oceniać będzie komisja konkursowa biorąc pod uwagę:

 • wybór odpowiedniej kolędy, pastorałki

    (pomysłowość w kwestii wyboru utworu, dobór          repertuaru do wieku wykonawcy/ów)

 • czystość i poprawność wykonania (walory wokalne, poczucie rytmu)
  • ogólne wrażenie artystyczne (stroje, rekwizyty)

6. Przewiduje się drobne upominki i dyplomy dla każdego uczestnika.

             7. Jeśli liczba osób zgłaszających się z danej  klasy(4-8) będzie   większa niż 3, organizator przeprowadzi przesłuchanie przed konkursem 8 grudnia 2022
o godz. 12.50.

8. Prosimy o dostarczenie zgłoszeń do 5 grudnia 2022r.
dla p. Martyny Furman lub p. Pawła Tarkowskiego.

 Sprawy organizacyjne:

1. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie (sala gimnastyczna).

2. Kolejność występów ustala organizator.

3. Kolęda bądź pastorałka zgłoszona do występu jest obowiązująca
i nie podlega zmianie.

4. Dostarczenie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych do celów organizacyjnych i promocyjnych imprezy.


„Jesienne Nutki 2022” – sukcesy zespołu wokalnego „Trója na szynach”

18 listopada 2022r. trzy reprezentacje szkolnego zespołu wokalnego „Trója na szynach” wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Piosenki „Jesienne Nutki 2022” w MDK „Pod Akacją”, w Lublinie.

Kategorię klas I – III reprezentowały: Liliana Dobrowolska, Nikola Klajda, Zofia Kozak       i Kornelia Świć. W kategorii klas IV – VI wystąpiły: Joanna Borysik,  Joanna Hordejuk, Emilia Ostap, Hanna Szczęśniak i Lena Wawryszczuk . Kategorię klas VII – VIII reprezentowały: Julia Karpińska i Zofia Kawa.

W gronie laureatów konkursu znalazły się: reprezentantki klas IV – VI z piosenką „Ciągle pada” z repertuaru „Czerwonych Gitar” i przedstawicielki klas VII – VIII ze znanym przebojem Czesława Niemena pt. „Sen o Warszawie”.

Oba zespoły zajęły II miejsca w swoich kategoriach, otrzymując dyplomy, statuetki „Srebrnego Kasztana” i drobne upominki związane z Lublinem.

Gratulujemy!


MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA – Konkurs na kartkę świąteczną

Organizatorzy zapraszają uczniów klas 0 – III do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:

MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA  – KARTKA ŚWIĄTECZNA

Cele konkursu: – popularyzowanie polskich tradycji świątecznych;

– kształtowanie poczucia wartości dziedzictwa kulturowego i odpowiedzialności za jego trwanie;

– zachęcanie do kultywowania tradycji obdarowywania się kartkami świątecznymi;

– uczenie się radości z możliwości podarowania czegoś od siebie innym;

– rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych poprzez różne techniki plastyczne.

Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0- III Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie.

Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie wykonanej pracy konkursowej do dnia 9 grudnia 2022 roku do sali nr 16 lub 23. Każda praca  powinna być zaopatrzona w metryczkę dołączoną do pracy, zawierająca: imię, nazwisko, klasę autora pracy.

Technika i wymiary kartki świątecznej:

– kartka o wymiarach 10cm x 15cm, kształt i technika dowolna

Kryteria oceny:

-zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania

Rozstrzygniecie konkursu: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na terenie szkoły, zwycięscy otrzymają nagrody.

Organizatorami konkursu są: R. Gubańska, D. Jakimiak


Apel z okazji Święta Niepodległości

10 listopada 2022 roku odbył się w naszej szkole apel z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na uroczystość złożyły się okolicznościowe wiersze i pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów klas V- VIII oraz zespołu wokalnego „Trója na szynach”. Narratorzy przybliżyli zgromadzonym  krótki rys historyczny Święta Niepodległości.

            Punktualnie o godzinie 11.11.uczestnicy  apelu odśpiewali polski hymn – „Mazurek Dąbrowskiego”, biorąc tym samym udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.

            Patriotyczny charakter uroczystości podkreślała dekoracja, utrzymana w biało – czerwonej kolorystyce.

            Oto krótka fotorelacja z apelu: {nggallery id=458}


Programy prozdrowotne realizowane w naszej szkole

Program Znamię? Znam je? to program edukacyjny realizowany od 2019 roku dzięki współpracy Fundacji Gwiazda Nadziei i organów Inspekcji Sanitarnej.

Program ten skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wyższych klas szkół podstawowych a jego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki czerniaka. 

Program ma za zadanie:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat czynników podnoszących ryzyko powstawania czerniaka,
 • zapoznanie z zasadami profilaktyki czerniaka,
 • nabycie umiejętności rozpoznawania czerniaka,
 • budowanie postaw prozdrowotnych wśród młodzieży.

ProgramPodstępne WZW to program edukacyjny, który realizowany jest od 2019 roku dzięki współpracy Fundacji Gwiazda Nadziei i organów Inspekcji Sanitarnej.

Program ten skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i wyższych klas szkół podstawowych, a jego głównym celem jest podniesienie wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HBV i HCV. 

Program ma za zadanie:

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat ryzyka zakażeń HBV i HCV,
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z zakażenia wirusem HBV i HCV, 
 • zapoznanie z zasadami profilaktyki zakażeń wirusem HBV i HCV,
 • pobudzenie do refleksji nad własnymi zachowaniami zdrowotnymi,
 • kształtowanie prawidłowych zachowań w stosunku do osób zakażonych.

Program Wybierz Życie – Pierwszy Krok został opracowany w 2008 roku w ramach współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami specjalizującymi się w promocji zdrowia i programach profilaktycznych.

Program ten poświęcony jest profilaktyce zakażeń HPV oraz raka szyjki macicy. Program skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wyższych klas szkół podstawowych. 

Program ma na celu: 

 • podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami wirusem HPV i profilaktyki raka szyjki macicy wśród młodzieży a także ich rodziców i opiekunów,
 • kształtowanie świadomości zdrowotnej młodzieży w zakresie czynników zwiększających ryzyko raka,
 • motywowanie młodzieży do podjęcia roli liderów edukacji zdrowotnej w ich środowisku,
 • zachęcanie młodych kobiet do regularnego wykonywania badań profilaktycznych.

Nauczyciele realizujący powyższe programy: Emilia Furman, Kamila Siarkowska, Anna Golecka, Katarzyna Gomółka, Beata Lipińska