REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ALBUM „WARZYWA I OWOCE JEMY – ZDROWO ŻYJEMY”

1. Cele konkursu:

– Rozwijanie wyobraźni, kreatywności,

– Rozwijanie zdolności plastycznych.

– Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania,

– Budzenie zainteresowania własnym zdrowiem

– Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania,

2. Organizator: Wychowawca świetlicy szkolnejTeresa Rymkiewicz.

3. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony dla dzieci klas I – III i IV – VII . Uczestnicy wykonują album samodzielnie

4. Temat prac: Album „ Warzywa i owoce jemy – zdrowo żyjemy”

4. Technika wykonania prac:

– techniki płaskie

– format prac: A4

– łączenie różnych technik plastycznych

5. Kryteria oceny:

– jakość artystyczna wykonanej pracy

– oryginalność, pomysłowość

– ogólne wrażenie artystyczne

– materiały i technika wykonania,

– zgodność z tematem.

6. Termin składania prac:

Prace można będzie złożyć po powrocie do szkoły w świetlicy szkolnej. Jeśli ktoś będzie miał pytania lub będzie chciał pokazać pracę w trakcie jej wykonywania proszę zrobić zdjęcie i przesłać na e-mail teresa6308interia@.pl. Każdą pracę należy podpisać- imię i nazwisko, klasa

7. W konkursie zostaną przyznane nagrody

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się po spotkaniu się w szkole .

8. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.


Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. 

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.


Informacja dla rodziców- oddział przedszkolny

Informujemy, iż wszystkie złożone wnioski o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego zostały przyjęte i pozytywnie rozpatrzone. Lista dzieci zostanie wywieszona przy wejściu do szkoły. Potwierdzenie przez rodzica dziecka woli przyjęcia do szkoły prosimy zgłaszać telefonicznie.


Oferta dla ósmoklasistów

W związku ze zbliżającym się terminem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych zamieszczamy plakat promocyjny Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie wraz z filmem: FILM


BIBLIOTEKA SZKOLNA OGŁASZA

Drodzy uczniowie, rodzice/opiekunowie i nauczyciele!

Istnieje możliwość wypożyczenia książki z biblioteki szkolnej. Zamówienie składamy u nauczyciela bibliotekarza poprzez e-dziennik. Książki będzie można odebrać 1 x w tygodniu, w środę od godz. 11.00. Będą one wyłożone na stoliku przy głównym wejściu do szkoły i oznaczone imieniem i nazwiskiem ucznia. Odbiera je ze szkoły rodzic z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Nauczyciel bibliotekarz (tak jak i pedagog czy wychowawca świetlicy) jest dostępny pod nr tel. 509278415 oraz poprzez wiadomości wysyłane z e-dziennika.

Serdecznie pozdrawiam, życzę dużo optymizmu w tym trudnym czasie a Waszym dzieciom miłej lektury z wypożyczona książką.

                                                                                   Nauczyciel bibliotekarz: Wiesława Kopik


DRODZY RODZICE\OPIEKUNOWIE

Pragnę poinformować, że jako wychowawca świetlicy jestem dostępna i bardzo chętnie służę pomocą pedagogiczną pod numerem telefonu 501234385 lub adresem e-mail teresa6308@interia.pl.

                                                                                                                                                     Teresa Rymkiewicz