Wspólnie zawalczmy o Naszą Ziemię- lekcja ,,klimatyczna”

Zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Ocieplanie się klimatu nie podlega wątpliwości – stwierdza międzyrządowy zespół ds. zmian klimatu (IPCC). Obserwacje wskazują na wzrost globalnych średnich temperatur powietrza i oceanów, powszechne topnienie śniegu i lodu oraz podnoszenie się poziomu mórz.

Większość naukowców potwierdza, że Ziemia ulega ociepleniu szybciej niż kiedykolwiek w przeszłości, a to za sprawą ogromnych ilości gazów cieplarnianych, które ludzie wypuszczają do atmosfery. Zalicza się tutaj spalanie paliw kopalnych (węgla, ropy i gazu), jazdę samochodem i wycinkę lasów.


ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie

informuje, że trwają zapisy na rok szkolny 2021/2022 do:

 klas pierwszych

Przyjmowanie zgłoszeń i wniosków

w dniach od 01 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00.

Informacje pod numerem telefonu: (83) 355-12- 41

Serdecznie zapraszamy


Szkolny Turniej Szachowy- wyniki

Dnia 26 marca 2021 r. za pomocą platformy Lichess.org odbył się Szkolny Turniej Szachowy.

Uczniowie rozegrali w sumie 79 partii 10 minutowych. Najlepszym okazał się Igor Kazanowski z klasy 7a, II miejsce zajął Dominik Kwiatek z klasy 8b, a III Kacper Bloch z klasy 5b. Gratulujemy!!!

Po świętach planowany jest jeszcze jeden turniej na który serdecznie zapraszamy.


Wyniki konkursu na śnieżną rzeźbę

W konkursie ogłoszonym przez Samorząd Uczniowski wzięło udział 20 uczniów z klas: 4a, 5a, 5b, 6a, 6b, 7c.

Miesiąc luty minął nam w zimowej aurze. Za oknem piękna zima, śnieg, a zatem zadaniem uczniów było wykonanie rzeźby śnieżnej. Jury mogło podziwiać zimowe bałwany, zwierzęta, igloo i wiele innych. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością i kreatywnością. Wszystkim osobom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy i gratulujemy.     

Zwycięzcy to:

1 miejsce        – Kacper Markowski, 6b

2 miejsce        – Hubert Porydzaj, 5a

3 miejsce        – Zuzanna Dadacz, 5b

Gratulujemy!

Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za udział, zaś na zwycięzców dyplomy i nagrody czekają w sekretariacie szkoły.


Oferta Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Parczewie

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Parczewie informuje, że Poradnia na bieżąco świadczy usługi z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Pracujemy bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą w warunkach reżimu sanitarnego. W dalszym ciągu prowadzone są diagnozy specjalistyczne oraz kontynuowane terapie. Dbamy o ciągłość udzielanej pomocy specjalistycznej.

Mamy świadomość trudności i problemów z jakimi przez cały czas borykają się dzieci i młodzież szkolna podczas izolacji. Pragniemy zaznaczyć, że wykazujemy gotowość do stałej współpracy z Państwem oraz szkołami w zakresie wspomaga dzieci, młodzieży
i rodziców w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i natury psychologicznej.

Podczas pracy w Poradni obserwujemy, że pojawiają się w ostatnim czasie zgłoszenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami nastroju w tym zaburzeniami depresyjnymi, przemocą, samookaleczeniami oraz problemowym używaniem komputera i Internetu (symptomy uzależnienia od gier, portali społecznościowych, kontakt z treściami niedozwolonymi). Zwracamy się z prośbą o szczególną uwagę i monitorowanie przy współpracy
z nauczycielami i wychowawcami, stanu psychicznego dzieci. Ma to duże znaczenie i może pozwolić na szybką interwencję celem poprawy funkcjonowania dziecka lub zadbania
o właściwe wsparcie specjalistyczne.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu prowadzimy diagnozę trudności dydaktycznych uczniów z problemami w nauce. By zapobiec pogłębianiu się problemów edukacyjnych u dzieci należy rozważyć wizytę w Poradni celem określenia formy wsparcia czy diagnozy charakteru problemów.

Przesyłamy Państwu ofertę z którą proszę się zapoznać. Z Poradnią można kontaktować się drogą telefoniczną oraz e-mail.

Z wyrazami szacunku

Renata Nastaj

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie