REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zapraszamy klasy O – IV do wzięcia udziału w konkursie                     

„Eko-Zwierzak”

 Cele konkursu:

* stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania własnych zdolności plastycznych

* kreatywne kształtowanie wyobraźni

* aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej

*uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko

*twórcze wykorzystane materiałów odpadowych i śmieci

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 -4 Szkoły Podstawowej nr 2 w Parczewie.
2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie „ EKO STWORKA” z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.
4. Wielkość pracy: wymiary (długość, szerokość i wysokość) nie mogą przekraczać 100 cm.
5. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
· imię i nazwisko oraz klasa i wiek autora,
6 Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
· wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
· inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
· wrażenie estetyczne,
· spełnienie podanych wytycznych,
7. Prace, które nie będą spełniały określonych w regulaminie wymagań, w szczególności: bez
odpowiedniego opisu nie będą brane pod uwagę podczas
rozstrzygania konkursu.

8. Forma pracy przestrzenna – wolnostojąca

9.  Do pracy prosimy dołączyć metryczkę zawierającą:

imię stworka, imię i nazwisko autora pracy.

10. Ocena prac odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych:

– klasy 0 – 1

– klasy 2-4

 11. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury.
Decyzje Jury są ostateczne.
12. Najlepsze prace zaprezentowane zostaną na terenie szkoły.
13. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów
związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac (po upływie wskazanego czasu) oraz ich zdjęć do celów promocyjnych.
16. Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że:
a) zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym
konkursie,
b) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,
c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,
d) wyraża zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu prac.

Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej  w dniach

24 i 25.10.2022r.

Komisja oceni prace i najciekawsza praca zostanie nagrodzona

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: Anna Antoniuk, Teresa Rymkiewicz, Dorota Jakimiak.


„DZIEŃ CHŁOPAKA” dla klas IV- VIII w SP 2 Parczew

Dnia 29.09.2022 roku w SP2 odbyła się Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. E. Furman-Szczygielska i p. E. Chomiuk zaplanowali na początku imprezy koncert zespołu „Forget me not”, w skład którego wchodzi 2 naszych absolwentów– Aleksandra Świć oraz Blanka Budzyńska oraz uczeń klasy 8a– Oliwier Białek.

Następnie odbyły się wybory Super Chłopaka 2022 .

W konkurencjach wzięli udział KANDYDACI NA SUPER CHŁOPAKA

z poszczególnych klas:

4 AFRANCISZEK CZERKAWSKI
4 BJAKUB IGNATOWICZ
5 AKRYSTIAN JĘDREJEK
5 BGABRIEL KUPIAN
6 AMICHAŁ MYSIAK
6 BPIOTR CAPIK
7 AIWANEK PRZEMYSŁAW
7 BKACPER KAMIŃSKI
8 ACEZARY KRZEWSKI
8 BMICHAŁ MIKITIUK
8 CSZYMON ABRAMCZUK
8 DALEKS DOROSZUK

Do zadań uczestników należało: wykazanie się umiejętnością wiązania krawata, obierania ziemniaka, wykonywania pompek oraz zabawa w „gorące krzesło”.

Jury w składzie p. M. Kozak- Korolczuk oraz p. E. Chomiuk oceniało poczynania zawodników .

Zwycięzcą został Michał Mikitiuk uzyskując tytuł SUPER CHŁOPAKA SP2 2022, II miejsce zdobył Kacper Jakubczak, III- Gabriel Kupian.

Nagrodę publiczności otrzymał Aleks Doroszuk.

Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodkim upominkiem, a zdobywcy wyróżnionych miejsc otrzymali pamiątkowe kubki, poduszkę i grę z symbolami super chłopaka. Nagrody zostały sfinansowane z funduszy SU.


European Day of Languages 2022 – Europejski Dzień Języków – SP2 Języki Zna!


Nasza Szkoła przystąpiła do realizacji działań w związku z obchodami EDJ. Jest to już 21 edycja, która
swój początek miała w 2001 z inicjatywy Rady Europy. Celem organizacji tego święta jest
przekonanie, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie
większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz, że różnorodność
językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu.
Nasza szkoła została zarejestrowana w międzynarodowej bazie wydarzeń EDJ, można nas odszukać
wybierając COUNTRY: Poland, EVENT TYPE: language classes i oddać głos na Naszą Szkołę!! ��
Europejski Dzień Języków > Events > Events Database (ecml.at)

Ponadto, zapraszam do odwiedzenia strony głównej Europejskiego Dnia Języków i zapoznanie się z
ofertą quizów językowych i kulturowych!
Europejski Dzień Języków > Home (ecml.at)


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Dotknij, poczuj, zobacz”

Głównym zamierzeniem projektu jest wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień-maj). W każdym miesiącu uczestnicy będą musieli przeprowadzić ze swoją grupą/klasą co najmniej jeden eksperyment. Dla potwierdzenia umieszczą jego zdjęcie z krótkim opisem w tej grupie.Warunkiem otrzymania certyfikatu będzie wykonanie minimum 9 z 20 zaproponowanych doświadczeń oraz krótkie sprawozdanie. W projekcie bierze udział 3 uczniów naszej szkoły: Janek Maleszyk, Krzysztof Olko oraz Maciek Kasprowicz wraz z nauczycielami: p. Katarzyną Gomółka oraz p. Beatą Lipińską. Jedno z zadań mamy już za sobą.


Uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Parczewa

   Dnia 23 września 2022r. odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 uroczystość wręczenia stypendiów Burmistrza Parczewa. Z naszej szkoły zostało wyróżnionych 26 uczniów, którzy otrzymali stypendia:

– za wysokie wyniki w nauce: Kajetan Bartnicki, Kamil Borysik, Szymon Domański, Maja Ilczuk, Rafał Kociel, Emil Lipka, Marcelina Michaluk, Aleksandra Świć

– w dziedzinie naukowej – Kamil Borysik, Rafał Kociel, Radosław Przekora

– w dziedzinie artystycznej – zespół „Trója na szynach” w składzie: Natalia Chłap, Zuzanna Golecka, Maja Ilczuk, Paweł Karpiński, Marcelina Kozak, Julia Milanowicz, Oliwia Mysiak, Julia Parulska, Oliwia Sidor, Aleksandra Świć oraz Joanna Borysik, Blanka Budzyńska, Emilia Chłap, Marcelina Michaluk

– w dziedzinie sportowej – Nina Dębowczyk

Gratulujemy!


Wycieczka do Lublina klas 5a i 5b

27 września klasy 5a i 5b wraz z wychowawczyniami i panią Kamilą Siarkowską wybrały się na wycieczkę do Lublina. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w lekcjach muzealnych w Zamku Lubelskim. Klasa 5b realizowała temat: Ukryte znaczenia. Uczniowie wraz z panią przewodnik zwiedzali muzealne zakamarki, które skrywały mnóstwo  tajemnic. Bawiliśmy się w detektywów i dowiedzieliśmy się m.in., dlaczego miecz sprzed setek lat jest zwinięty w ślimak, jak znaleźć sekretne schowki w dawnych meblach i rozpoznać ukryty na obrazach przekaz. Klasa 5a brała udział w lekcji: Jagiellonowie w Lublinie. Podczas zajęć odwiedziliśmy Lublin w dobie największej świetności– za panowania dynastii Jagiellonów. Dowiedzieliśmy się o słynnych jarmarkach lubelskich, królewskim kronikarzu i wychowawcy jego dzieci– Janie Długoszu, a przede wszystkim o uniach Polski z Litwą i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Były to ważne i interesujące lekcje dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Następnie pojechaliśmy do Teatru Andersena, w którym obejrzeliśmy przepiękną i wzruszającą sztukę „Drzewo Życzeń”. Jest to mądra, wzruszająca historia o sile przyjaźni, która pomaga pokonywać swoje lęki i uprzedzenia oraz o tym, że warto być otwartym na innych– nie tylko na przybyszów z innego kraju, ale również na rośliny i zwierzęta, od których możemy się wiele nauczyć. Po przedstawieniu wzięliśmy udział w warsztatach złożonych z kolażu etiud granych za pomocą 5 podstawowych form lalkowych (pacynki, marionetki, kukły, stolikówki i jawajki), na specjalnie do tego przygotowanej mini scenie. Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z techniką animacji każdej z prezentowanych wcześniej lalek przez aktorów. Pod ich okiem mogli również spróbować własnych sił w animacji każdej z form. Pełni wrażeń udaliśmy się na posiłek, po którym wróciliśmy do Parczewa. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia miejsc, w których byliśmy.

Lipińska Beata z kl. 5b

Czarnacka Joanna z kl. 5a

Siarkowska Kamila


Dzień Jabłka w naszej szkole

„Chcesz być zdrowy i wesoły,

więc jabłuszko weź do szkoły”

                28 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Jabłka. Przekraczając próg szkoły można było od razu doświadczyć niezwykłego aromatu pięknych, kolorowych owoców, którymi udekorowana została szkoła. Świętowanie rozpoczęliśmy od pogadanek na temat jabłek, ich rodzajów i innych ciekawych informacji o owocu. Była to okazja, aby przypomnieć, że jedzenie jabłek i innych owoców jest podstawą zdrowego stylu życia. Uczniowie mieli okazję poznać jakie przetwory możemy wykonać z tego owocu. Nie zabrakło quizów i zagadek, z którymi uczniowie poradzili sobie doskonale. Była też  fotobudka, dzięki której każdy z nas mógł się stać robaczkiem w jabłku. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku w postaci naleśników z jabłkami polanych czekoladą. Tego dnia wszyscy zajadaliśmy się zdrowymi, soczystymi owocami.

Antoniuk Anna

Rymkiewicz Teresa

Jakimiak Dorota


Sprzątanie świata

W dniu 20 września 2022r. nasza szkoła  przystąpiła do 29. Akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2022”. Tegoroczne, hasło kampanii brzmiało: „Wszystkie śmieci są nasze!”. W tym dniu godzina wychowawcza była lekcją poszanowania środowiska. W klasach młodszych zostały przeprowadzone pogadanki, a starsze klasy sprzątały teren szkoły i pobliskich osiedli. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcję.


Dzień 28 września- kolejnym dniem celebrowania różnorodności językowej w SP2 w Parczewie.

Dziś klasa z rozszerzonym językiem angielskim miała zaszczyt gościć Lucie Sorriano – 15-letnią obywatelkę świata, która włada 3 językami (angielskim, francuskim oraz polskim) i jest w trakcie nauki języka rosyjskiego. Lucie zaprezentowała nam swoje umiejętności językowe oraz zaraziła pięknym uśmiechem.

Uczniowie nauczyli się przedstawiać po francusku, pytać o wiek oraz liczyć od 1 do 10 – to było nie lada wyzwanie 😊 Dziękujemy Lucie za miłe spotkanie, uczniowie dowiedzieli się kilku ciekawych rzeczy na temat nauki języków i  Francji.