Szlachetna Paczka 2017

Uczniowie Samorządu Uczniowskiego – sekcji wolontariatu włączyli się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka” wybierając rodzinę do wsparcia. Zbiórkę prowadziliśmy w szkole w dniach 27 listopada – 4 grudnia oraz podczas dyskoteki andrzejkowej. Zbieraliśmy artykuły żywnościowe, chemiczne oraz papiernicze dla rodziny z dwójką dzieci w wieku szkolnym. W przygotowanie paczek włączyli się również nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Zebraliśmy łącznie 490 artykułów.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w organizację zbiórki oraz darczyńcom, bez których nie udałoby się zebrać tak wielu produktów!

Samorząd Uczniowski – sekcja wolontariatu.

 


„Dyskoteka Andrzejkowa” oraz wróżby dla dzieci i uczniów klas 1-3

28 listopada odbyła się w szkole „Dyskoteka Andrzejkowa” połączona z wróżbami przygotowanymi przez uczniów z Samorządu Uczniowskiego. Podczas dyskoteki prowadzona była również zbiórka darów w ramach akcji „Polacy – Rodakom”.

Uczennice klas 6 i 7  przeobraziły się we wróżki i  przepowiadały wszystkim chętnym przyszłość z kart, magicznych serc i symboli. Zainteresowani mogli dowiedzieć się, jaki zawód czeka ich w przyszłości.  Tak więc każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw 
z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował magiczne symbole lub karty na których widniały nazwy zawodów przyszłości. Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego.
Była też dobra muzyka a po wróżbach czas na zabawę.

Następnego dnia z wróżb korzystali najmłodsi. Kolejki ustawiały się do wróżek, które tego dnia z zaangażowaniem i poświęceniem wróżyły przyszłość ciekawym swojej przyszłości dzieciom.

Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić. Tak naprawdę wszystko zależy od nas samych. Warto o tym pamiętać.

Samorząd Uczniowski


ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DOTYCZĄCEGO PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Konkurs organizowany  był przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Parczewie. Podstawą realizacji konkursu jest  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, przyjęty Przez Radę Miejską Uchwałą  Nr XXXVII/282/2017 z dnia 29 sierpnia 2017r.

Partnerami współpracującymi ze szkołą w realizacji konkursu był: Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Parczewie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Parczewie oraz Powiatowa Komenda Policji w Parczewie.

Celem głównym konkursu było podjęcie działań informacyjno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Gminy Parczew ze szczególnym uwzględnieniem osób będących  świadkami przemocy domowej poprzez podniesienie świadomości społecznej i profilaktycznej zjawiska przemocy a w szczególności:

1) Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

2) Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania przemocy.

3) Rozpowszechnianie informacji o możliwych formach pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą.

4) Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na ludzką krzywdę i konieczność reagowania w

sytuacjach gdy jest się świadkiem przemocy.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Parczew. Wyznaczono następujące kategorie konkursu:

Pierwsza kategoria: uczniowie klas I- III szkół podstawowych. Tematyka dla uczniów młodszych klas obejmowała temat: „Szczęśliwa rodzina”. W  pracach plastycznych należało zwrócić uwagę na istotną rolę rodziny w życiu każdego dziecka, ukazując sytuacje z życia rodziny i bliskie pozytywne relacje pomiędzy jej członkami.

Druga kategoria:  uczniowie kl. IV-VII  szkół podstawowych. Tematyka koncentrowała się wokół tematu „Otwórz oczy – reaguj na przemoc” . Uczniowie w swoich pracach wskazywali na konieczność reagowania świadków na przemoc domową, wskazywali sposoby poszukiwania wsparcia oraz  osoby i instytucje ważne w udzielaniu pomocy. Można było również ukazać   negatywne konsekwencje braku reakcji na przemoc domową.

23 listopada podczas uroczystego spotkania wręczono nagrody i wyróżnienia uczestnikom konkursu. Podczas spotkania wystąpienia dotyczące problemu przemocy w rodzinie mieli przedstawiciele służb zawodowo zajmujących się reagowaniem i przeciwdziałaniem przemocy domowej. W swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na zjawisko przemocy i konieczność reagowania.  Wskazywali na instytucje i osoby do których młody człowiek może zwrócić się o pomoc.

Lista uczniów nagrodzonych w

 MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM DOTYCZĄCYM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Kategoria klasy I- III szkoły podstawowe „Szczęśliwa rodzina”

I miejsce – Julia Świć klasa 2 b Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie

II miejsce- Wiktoria Nowacka klasa 3 a Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie

III miejsce – Monika Pachucka klasa 3 c Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie

Wyróżnienia:

 1. Antoni Iwanek- klasa 2 b Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie
 2. Oliwier Steć – klasa 2 a Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie
 3. Zuzanna Proniuk – klasa 2 b Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie
 4. Zuzanna Lewandowska – klasa 1 Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce
 5. Szymon Walenciuk – klasa 2 Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce
 6. Martyna Chwedyna – klasa 3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie
 7. Sebastian Płachnio – 3 DS. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie
 8. Gabriela Brzozowska – klasa 1 b Szkoła Podstawowa Nr 3 w Parczewie

Kategoria klasy IV- VII szkoły podstawowe „Otwórz oczy- reaguj na przemoc”

I miejsce – Patrycja Szymańska – klasa 7 a Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie

II miejsce-  Gabriela Kurowska – klasa 6 Zespół Placówek Szkolnych w Przewłoce

III miejsce – Martyna Gomółka – klasa 7 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Parczewie

Wyróżnienia:

 1. Klaudia Gierlińska – klasa 6 a Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie
 2. Julia Szewczyk – klasa 4 b Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie
 3. Maciej Chmielarz – klasa 7 a Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie
 4. Krystian Kozak – klasa 4 a Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie
 5. Aleksandra Golecka – klasa 6 b Szkoła Podstawowa Nr 1 w Parczewie
 6. Rafał Kociel – klasa 4 c Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie
 7. Zuzanna Dokudowiec – klasa 7 b Szkoła Podstawowa Nr 2 w Parczewie

 


Zbiórka w ramach 18 Akcji „Polacy – Rodakom” zakończona!

 Zebraliśmy w naszej szkole 619 artykułów żywnościowych oraz rzeczowych (książki i maskotki)!

 • Uczniowie przygotowali 45 kartek świątecznych dla naszych Rodaków na Białorusi i Ukrainie!
 • Dary zostały odebrane 20 listopada przez Stowarzyszenie Przeszłość – Przyszłość, które odpowiada za dalsze przygotowanie paczek i ich przekazanie.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w organizację zbiórki oraz darczyńcom, bez których nie udałoby się zebrać tak wielu produktów!


Samorząd Uczniowski – sekcja wolontariatu


Dzień Patrona

17 listopada był „Dniem Patrona”. Przebiegał pod hasłem  integracji z niepełnosprawnymi. Uczniowie klas starszych przygotowywali plakaty dotyczące integracji, oglądali filmy pozwalające zrozumieć problemy, z jakimi borykają się ludzie z niepełnosprawnością. Uczniowie klas 0 oraz 1-3 brali udział w zabawach sensorycznych a także mieli możliwość poznania sylwetki św. Królowej Jadwigi, która  słynęła z działalności charytatywnej.

Św. Królowa Jadwiga  otaczała opieką szpitale i przytułki, wykazywała wrażliwość nie tylko na biedę materialną, ale stawała również w obronie ludzkiej godności. W trakcie zajęć do uczniów przybył z wizytą orszak Królowej Jadwigi ze słodką niespodzianką.

Samorząd Uczniowski – sekcja wolontariatu


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się urodziny pluszowego misia. Postanowiliśmy przybliżyć dzieciom wszystko co wiąże się z misiem.

W naszej szkole obchodziliśmy je 24 listopada. Z tej okazji każde dziecko z klas 0-3 mogło przynieść do szkoły  swojego misia – pluszaka.  Przybliżyliśmy dzieciom historię powstania pluszowego misia oraz innych bohaterów literackich oraz rozstrzygnięty został konkurs „Moja Przytulanka miś”. Dzieci mogły obejrzeć na wystawie najsłynniejsze misie  i wykonane przez dzieci prace konkursowe. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym laureatom !!!

                                                                                    Renata Gubańska Monika Szkuat


Zdrowe Śniadanie Daje Moc

Przedszkolaki z 0,,A” w ramach promocji zdrowego odżywiania wspólnie przygotowali pyszne kanapki
na śniadanie. Wszystkie zdrowe produkty ustawiono na stolikach. Na stole znalazły się: jogurty, soki,
woda, nabiał, warzywa i owoce. Śniadanie w klasie poprzedziła rozmowa z dziećmi – dlaczego te
produkty należy jeść, aby śniadanie dało moc na cały dzień. Następnie dzieci skomponowały swoje
zdrowe i pyszne kanapki dzieląc się różnymi produktami. Po spożytym śniadaniu wszyscy uczniowie
chętnie pomagali w sprzątaniu klasy.

Monika Szkuat


Sukces Dominika

Uczeń klasy Vc, Dominik Kwiatek, zdobył wyróżnienie w konkursie literackim „List do Taty” zorganizowanym przez senatora RP Grzegorza Biereckiego, przy współudziale Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz Zespół Tato. Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego.

W nagrodę Dominik otrzymał dyplom i plecak.

Gratulujemy!


DZIEŃ BURACZKA

29 listopada odbył się w naszej szkole Dzień Buraczka. Z tej okazji została zorganizowana wystawa z różnymi rodzajami buraków oraz przykładowymi daniami, które można z nich przygotować. Dzieci mogły również zapoznać się z ciekawymi i przydatnymi informacjami na temat zdrowotnych i odżywczych wartości buraków.

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się konkurs „Stworki – potworki z buraczka”. Wspaniałe wytwory dziecięcej wyobraźni i kreatywności można obejrzeć na wystawie przy świetlicy.

Organizatorzy: Teresa Rymkiewicz, Emilia Furman, Kamila Siarkowska, Danuta Klimecka


VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy Na Temat Szkodliwości Palenia Papierosów

W dniu 16.11.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Parczewie, odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Parczewie. W pisemnych zmaganiach wzięło udział 59 uczniów ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu powiatu parczewskiego.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy o szkodliwości dymu tytoniowego, uświadomienie w zakresie zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz modelowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy VII b:

 1. Magdalena Filipek
 2. Dominika Kosior
 3. Kinga Kozioł

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza Parczewa, pana Pawła Kędrackiego oraz pamiątkowe dyplomy. Każda szkoła natomiast otrzymała Certyfikat za uczestnictwo w konkursowych zmaganiach.

Dla uczestników konkursu przygotowany został również poczęstunek z funduszy PSSE w Parczewie.

Mimo że nasze dziewczęta nie zajęły miejsc na podium, to do szkoły wróciły zadowolone i bogatsze w nowe doświadczenia.